Sponsoring door bedrijven

Bedrijfssponsoring

Connect International, de lokale partner organisaties en projecten zijn afhankelijk van donaties, sponsorbijdragen en acties van particulieren, bedrijven en scholen. Uw geld komt goed terecht, wordt besteed aan datgene waarvoor het voor bedoeld is.

Uw maatschappelijke betrokkenheid als bedrijf heeft daarnaast ook positieve gevolgen voor uw onderneming. Maatschappelijk verantwoord ondernemen beïnvloedt de reputatie van de onderneming op een positieve manier. Het geven van financiële of materiële steun heeft bovendien een direct positief effect op de binding van medewerkers en bij het werven van nieuwe medewerkers.

Zie ook onze folder.

Sponsoring

 1. Hoe kan uw bedrijf helpen?
 2. Hoe zet ik een bedrijfsactie op of sponsor ik een project?
 3. Belastingvoordeel voor bedrijven


Hoe kan uw bedrijf helpen?


Connect International, de lokale partner organisaties en projecten zijn afhankelijk van donaties, sponsorbijdragen en acties van particulieren, bedrijven en scholen. Uw geld komt goed terecht, wordt direct besteed aan datgene waarvoor het bedoeld is.

Financiële steun

Uw bedrijf kan op verschillende manieren financiële steun verlenen aan Connect International die veelal aftrekbaar zijn van de belasting (zie verderop):

 1. Fondsenwervingsactie
  Bijvoorbeeld uw medewerkers houden een ludieke actie waarmee fondsen geworven worden, of besluiten om een dag extra te werken waarvan de inkomsten naar Connect International gaan.
 2. Donatie
  Uw bedrijf geeft een donatie aan Connect International, bijvoorbeeld een deel van de winst of doordat uw medewerkers besluiten af te zien van hun kerstpakketten en de waarde daarvan schenken.
 3. Sponsoring
  Uw bedrijf maakt een contract met Connect International waarin afspraken staan over een tegenprestatie die Connect International levert voor het geld dat u betaald. Dat kan zijn vermelding van uw bedrijf op onze website en/of in de media die artikelen over ons werk plaatsen, en dergelijke.
 4. Andere mogelijkheden voor financiële steun
  Er zijn tal van andere mogelijkheden. Het kan bijvoorbeeld een idee zijn om bij de opening van een pand of viering van een jubileum een donatie te doen in plaats van cadeaus.

Afhankelijk van het bedrag en de aard of voorkeur van uw bedrijf kunnen we het bedrag ten goede laten komen aan een specifiek project of dorp/land. Voorbeelden van projecten en programma’s die u financieel zou kunnen steunen:

 1. Bouw van 100 WC voorzieningen (Latrines) in dorpen in Zambia, Tanzania en Mozambique. De mensen leggen de wc’s zelf aan en betalen ongeveer een derde van de kosten zelf. Uw kosten: 1.800 euro.
 2. Help 100 gezinnen in Mozambique aan goed en nabij water middels de aanleg van 10 waterputten. Uw kosten: 3.500 euro.
 3. Help een dorp in Tanzania om een goede lagere school te bouwen voor 200 kinderen (2 klaslokalen met meubilair, 1 kantoortje, 1 lerarenhuis, een waterpunt en 4 wc compartimenten), gevolgd door een driejarig programma om het management en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Uw kosten: 20.000 euro.
 4. Schenk een WC als (kerst) kado (stop ze in het kerstpakket voor uw medewerkers)! Uw kosten per WC: 18 euro.
 5. Steun de actie ‘X-treme Village Make over Programma’ om Nederlandse scholieren dorpen te helpen in Tanzania.

Steun in natura
Het is ook mogelijk om Connect International in natura te steunen. Te denken valt aan het verzorgen van drukwerk, programma/project materialen, etc.

Steun in kennis
Connect International probeert de organisatiekosten zo laag mogelijk te houden. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in IT, technisch/bouwtechnisch advies of bijvoorbeeld marketing of communicatie, kunnen hun kennis en ervaring beschikbaar stellen aan vrijwilligers en medewerkers van Connect International.

Betrokken ondernemen
Uit onderzoek is gebleken dat betrokken ondernemen de reputatie van de onderneming positief beïnvloedt. Het geven van financiële of materiële steun heeft bovendien een direct positief effect op de binding van medewerkers en bij het werven van nieuwe medewerkers.

Sponsors
Connect International heeft al verschillende bedrijven die Connect steunen middels donaties of immateriele sponsoring. Hieronder volgen een aantal bedrijven die Connect International steunen of gesteund hebben:

 1. Halm Industries te Warmond
 2. Rijndorp Installaties te Zoeterwoude-Rijndijk
 3. Grafische Vormgeving Luna 3 te Leiden
 4. Adviesbureau House of Performance te Utrecht
 5. Drukkerij Groen te Hoofddorp
 6. Berk accountants te Leiden
 7. Drukkerij Pressofoon te Heemskerk
 8. KICI Kleding inzameling


Hoe zet ik een bedrijfsactie op of sponsor ik een project?


Connect International denkt graag met u na over mogelijke vormen van steun en acties die uw bedrijf daarbij zou kunnen uitvoeren. Hierbij kunnen wij ook ondersteuning bieden met divers promotiemateriaal, artikelen voor uw bedrijfsblad, etc.
Neem voor meer informatie contact op via: t.deveer@connectinternational.nl.


Belastingvoordeel voor bedrijven


De giften van bedrijven aan goede doelen zijn aftrekbaar van de belasting boven een totaalbedrag van € 227,-. Het aftrekbare bedrag mag echter niet hoger zijn dan 6% van de totale nettowinst per jaar. Meer schenken mag natuurlijk wel, maar dan is het meerdere niet aftrekbaar. Als u Connect International sponsort, dat wil zeggen dat Connect International u voor de financiële steun een tegenprestatie biedt, ziet de fiscus dit als een normale kostenpost. Het bedrag is dan volledig aftrekbaar. Connect International kan bijvoorbeeld als tegenprestatie een banner op onze website plaatsen of een presentatie bij uw bedrijf verzorgen.